Jak používat nesmeky na led DueNorth?

Jak nesmeky správně nasadit? Postup je u jednotlivých typů nesmeků následující:

Nesmeky typ EV - Everyday

Držte nesmek hroty směrem k zemí a tak, aby 4 hroty byly umístěny pod přední části boty a dva hroty pod patní částí boty. Mírně zatáhněte ukazováčky obou rukou za nesmek v podélné ose, čímž dosáhneme mírného „vytvarování“ nesmeku pro jeho snazší nasazení na botu. Pak nasaďte přední část nesmeku na špičku Vaší boty a přiměřeným tahem za nazouvací oválný otvor v jeho zadní části směrem vzad a vzhůru jej natáhnete na botu. Zkontrolujte, zda nesmek správně sedí přes celou podrážku i podpatek boty. Totéž zopakujte i s druhým nesmekem.

Nesmeky typ LI - Light Industrial

Nasaďte přední část nesmeku na špičku boty. Přetáhněte nesmek přes patu obuvi a upravte ho tak, aby dobře seděl na celé podrážce obuvi, zkontrolujte pozici výrobku a upravte podle potřeby. Totéž zopakujte i s druhým nesmekem.

Nesmeky typ AP - All Purpose

Po vyndání nesmeků a jejich případném obrácení hroty směrem vně, nasaďte přední část nesmeku na špičku Vaší boty. Pak uchopte nesmek za nazouvací kruhový otvor v jeho zadní části a přiměřeným tahem směrem vzad a vzhůru jej natáhnete na botu. Zkontrolujte. zda nesmek správně sedí přes celou podrážku i podpatek boty. Totéž zopakujte i s druhým nesmekem.

Nesmeky typ HTA - Heel Traction Aids

Nasaďte nesmek na opatek obuvi a srovnejte na podrážce obuvi. Utahovací popruh natáhněte přes nárt obuvi a zajistěte koncovkou na pravé straně do vhodného otvoru. Zkontrolujte, zda HTA dobře sedí na obuvi. Totéž zopakujte i s druhým nesmekem. 

Doporučení k výběru velikostí nesmeků DueNorth Everyday, All Purpose a Lt. Industrial

U nesmeků DueNorth není rozdíl mezi pravým a levým nesmekem. Z důvodu různých typů obuvi, doporučujeme vyzkoušet si, která z vyráběných velikostí nesmeků se nejlépe hodí na Vaši botu. Nesmeky by nemělo být nutno natahovat na botu ani příliš velkou ani malou silou. Nesmeky, které nemají správnou velikost vzhledem k typu a rozměrům Vaší boty, nemohou optimálně plnit svoji funkci.

Jak nesmeky používat

Doporučujeme nesmeky nosit ve vhodném transportním obalu, abyste si po jejich použití a opětovném složení neznečistili například kapsu oděvu, nebo tašku. Rovněž doporučujeme nesmeky před ukládáním ať již do kapsy či transportního obalu (plastového sáčku) přehnout nejméně jedenkrát tak, aby hroty směřovaly směrem dovnitř. Nesmeky All Purpose doporučujeme před ukládáním do kapsy obrátit „naruby“ tedy tak, aby ploché hroty směřovaly směrem dovnitř. Dále vzájemně zasuňte přední část jednoho nesmeku do zadních části druhého nesmeku a zadní část tohoto nesmeku do přední části prvního. Nakonec můžete ještě oba do sebe složené nesmeky současně přeložit na polovinu. Takto složené nesmeky All Purpose zaberou nejméně místa.

Použití nesmeků na jiném povrchu než led a sníh by mělo být příležitostné především u typu Everyday a Lt. Industrial , neboť může velmi zrychlovat opotřebení zejména gumové částí nesmeků. Správná funkce nesmeků je zajištěna pouze při kolmém našlapování, tedy když našlapujete na celou, nebo větší část plochy špičky nebo paty nesmeků.

Rovněž může docházet k nežádoucímu poškozování povrchu po kterém se osoba s nesmeky pohybuje. Výhoda modelu HTA spočívá v tom, že lze zamezit poškození podlahy či jiného povrchu, po kterém se s nimi pohybujete a to dvěma způsoby. Buď otočte hroty směrem dovnitř/ k podpatku obuvi/ nebo posuňte nesmek na zadní stranu/opatek/ Vaší obuvi / hroty směřují ven/. Dlouhodobé užívání s hroty směrem dovnitř může ale poškodit některé druhy podešví.

Pokyny pro údržbu nesmeků DueNorth

Přestože jsou nesmeky DueNorth vyrobeny ze speciální, vysoce odolné směsi gumy, je podmínkou pro zachování dlouhé životnosti výrobku jeho pravidelná údržba. Ta spočívá v důkladném opláchnutí nesmeků po denním použití nejlépe vlažnou vodou a jejich následném osušení. Nesmeky nikdy nesušte na topení! Můžete je vysušit látkou, nebo je nechat samovolně oschnout zavěšené či odložené při pokojové teplotě. Nesmeky nevystavujte zbytečně slunečnímu a UV záření.

Pro zvýšení životnosti doporučujeme čas od času (zejména po a před začátkem zimní sezóny) jejich ošetření běžně dostupnými konzervačními a ochrannými přípravky na regeneraci gumových lišt stěračů bez silikonu.

Přestože ploché hroty ze slinutých karbidů mají přibližně 10x větší životnost než hroty ocelové, je třeba je při častém používání nesmeků čas od času zkontrolovat. V případě, že zpozorujete, že je nějaký plochý hrot příliš opotřebován, je odlomený, nebo že jeho plastový držák je významně poškozený, vyměňte jej za nový.

S každým párem všech typů nesmeků se dodávají 2 náhradní hroty zdarma. Jednotlivý hrot nebo sadu 6 kusů či 12 kusů výměnných hrotů můžete koupit u Vašeho prodejce nebo přímo objednat jejich zaslání  u výhradního dovozce pro ČR, společnosti CZ BMI, s.r.o., Zámecká 391, 281 21 Červené Pečky, obchod@czbmi.cz

Důležitá upozornění při používání nesmeků

 • Mějte na paměti, že použití této protiskluzné pomůcky může poškodit některé povrchy!
  Nesmeky DueNorth nemusí zaručit omezení klouzání na nesoudržných površích jako je například silná vrstva bahna, bláta a podobně. V tomto případě se totiž nemá podrážka ani hroty nesmeků „o co opřít“.
  Z výše uvedených důvodů je třeba vždy předem vyzkoušet, zda a v jaké míře nesmeky na konkrétním povrchu zvyšují tření a snižují tak klouzání!
  Při chůzi na jiných pevných površích než je led a sníh může docházet ke zrychlenému opotřebení výrobku. Tedy použití této protiskluzné pomůcky na těchto površích by mělo být spíše nahodilého a příležitostného charakteru.
  Správná funkce nesmeků je zajištěna pouze při kolmém našlapování, tedy když našlapujete na celou, nebo větší část plochy špičky nebo paty nesmeků.
  Nesmeky nejsou určeny k použití na vysoký podpatek obuvi. Tento výrobek obsahuje latex.
  Výrobce, dovozce ani prodejci neručí za jakékoli škody způsobené použitím v rozporu s tímto návodem, pokyny pro údržbu a zejména pak se zde uvedenými upozorněními.
  DueNorth Everyday, DueNorth All Purpose, DueNorth Lt. Industrial, DueNorth Heel Traction Aids, Ice Diamond, DuraTM, Plastic and quick fitTM, Ice DiamondTM jsou ochrannými značkami společnosti Sure Foot Corporation.
  Sure Foot Corporation, výhradní dovozce do ČR – společnost CZ BMI, s.r.o. a níže uvedený prodejce se zříkají jakékoli odpovědnosti za škody způsobené při použití nesmeků v rozporu s informacemi a upozorněními uvedenými v návodu k použití a také za výběr vhodné velikosti tohoto výrobku.